bank, post & telegraph

Banks

  • State Bank of India, Cantt, Banaras Hindu University.
  • Indian Overseas Bank, Lahurabir.
  • Bank of Baroda, Godoulia & Luxa.
  • Canara Bank, Nichibagh.
  • Andhra Bank, Godoulia.
  • Allahabad Bank, Nadesar and Chowk.
  • Central Bank of India, Chowk.

Post & Telegraph

  • Vishweshwar Ganj. Ph : (0542)2331398